Garmin Catalyst™ - Virtuálny tréner a analytik pretekárskej jazdy

ODHAĽTE SVOJ PRETEKÁRSKY POTENCIÁL

Analyzovanie pretekárskej jazdy nikdy nebolo jednoduchšie - po inštalácii prístroja do vozidla získate podrobné záznamy o jazde a tiež hlasové inštrukcie a informácie v reálnom čase. Rýchlo tak zistíte, v akých sektoroch máte najviac priestoru pre zlepšenie a ako zájsť ideálny čas na kolo.

ikony Catalyst

Detailný
záznam
okruhu.

SKUTOČNÁ POLOHA NA DRÁHE
SKUTOČNÁ POLOHA NA DRÁHE

Prevratná technológia určovanie polohy - súbežné používanie viacerých satelitných pozičných systémov (pri frekvencii 10 Hz), spracovanie obrazu z kamery a snímanie údajov z vstavaných akcelerometrov. Vďaka tomuto je možné určiť použitú jazdnú stopu na dráhe.

VIRTUÁLNY TRÉNER
VIRTUÁLNY TRÉNER

Garmin Catalyst bude na okruhu v reálnom čase poskytovať užitočné informácie a spätnú väzbu k jazde - hlasové inštrukcie je možné prenášať cez Bluetooth® do headsetu alebo audiosystému vozidla.

SKUTOČNE OPTIMÁLNE KOLO
SKUTOČNE OPTIMÁLNE KOLO

Revolučná technológia kombinuje vaše doterajšie najlepšie časy v jednotlivých sektoroch okruhu a na základe toho ponúkne odhad najlepšieho možného času, aký je aktuálne možné zájsť.

PREJAZD APEXU
PREJAZD APEXU

Akú stopu držať v zákrutách? Grafické znázornenie ľahko vysvetlí, ako predčasný alebo neskorý nájazd do apexu ovplyvní celkovú rýchlosť a plynulosť v rámci okruhu.

ÚDAJE O KOLE V REÁLNOM ČASE
ÚDAJE O KOLE V REÁLNOM ČASE

Garmin Catalyst sleduje váš najlepší čas okruhu, adaptívny delta čas, počet kôl a tiež celkové trvanie jazdy.

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ
JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

Prístroj možno v kabíne upevniť pomocou robustného prísavkového držiaku alebo pomocou priloženého skrutkovacieho držiaka.

Analýza
údajov.

ÚSEKY S PRIESTOROM NA ZLEPŠENIE
ÚSEKY S PRIESTOROM NA ZLEPŠENIE

Ihneď po skončení jazdy je možné si pozrieť podrobné údaje priamo na prístroji. Zistite, v ktorých úsekoch okruhu môžete svoje časy zlepšiť najviac.

PREHĽADNÉ ZOBRAZENIE ÚDAJOV
PREHĽADNÉ ZOBRAZENIE ÚDAJOV

Garmin Catalyst spracuje všetky dáta do prehľadnej podoby, takže sa nestratíte v prehľadoch. Údaje si tiež môžete prezerať bez nutnosti pripojenia k počítaču.

ADAPTÍVNY TRÉNING
ADAPTÍVNY TRÉNING

Ľahké porovnávanie údajov medzi jednotlivými jazdami a adaptívne odporúčania poskytnú prehľad o tom, kde je najviac priestoru pre zlepšenie.

DATABÁZA OKRUHOV
DATABÁZA OKRUHOV

Garmin Catalyst obsahuje predinštalovanú databázu pretekárskych okruhov z celého sveta. Do databázy možno tiež ľahko pridávať vlastné okruhy.

PREPOJENIE S KAMEROU
PREPOJENIE S KAMEROU

Kamera, ktorá je súčasťou balenia, vyhotovuje ostrý záznam vo vysokom rozlíšení. Môžete si tak spätne pozrieť záznam jazdy - synchronizovaný zo zobrazenými údajmi o jazde.

PRÍSTUP K ÚDAJOM
PRÍSTUP K ÚDAJOM

Podrobné údaje o jazdách si môžete prezrieť ihneď na 7-palcovom displeji prístroja, alebo tiež v mobilnom zariadení alebo na počítači - pomocou aplikácie Garmin Connect ™.

Vypočujte si názory odborníkov z odvetvia

Vypočujte si názory odborníkov z odvetvia

Dosiahnite najrýchlejšie časy s Garmin Catalyst
Dosiahnite najrýchlejšie časy s Garmin Catalyst.
Zadné kamery pre nákladné autá.
Zobrazenie údajov o výkone zo zariadenia Garmin Catalyst™ v telefóne.

1/ VAROVANIE: Toto zariadenie je určené len k rekreačnému využitiu na pretekárskych okruhoch. Zariadenie nikdy nepoužívajte na verejných uliciach a cestách. Nerešpektovanie týchto pokynov môže spôsobiť nehodu s následkom škody na majetku a vážneho alebo smrteľného zranenia. Za používanie tohto zariadenia rozumným a bezpečným spôsobom zodpovedáte vy.

2/ Vyžaduje helmu alebo headset s technológiou Bluetooth (predávajú sa samostatne).

Značka slova a logá Bluetooth sú ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie tohto názvu spoločnosťou Garmin podlieha licencii.


© Copyright 2022, Garmin Authorised Distributor.